ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. თუმცა მასში მომუშავე ადამიანებს უამრავი პრობლემა აწუხებთ - შრომისა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობებიდან მოყოლებული, ეკოლოგიური პრობლემების ჩათვლით.

ვიდეოში, საწარმოს თანამშრომლები თავად საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ ყოველდღიურ სამუშაო და საცხოვრებელ გარემოზე აისახება.

ვიდეო მომზადებულია EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში, National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით, „ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან" თანამშრომლობით.

logoz