სასამართლო სისტემა საქართველოში მცხოვრები ადამიანების 41%-ის აზრით, არ არის ხელმისაწვდომი.

მიზეზები: სასამართლოსთან დაკავშირებული ხარჯები, საქმის განხილვის ხანგრძლივობა, სასამართლოსადმი უნდობლობა, დამნაშავის მიერ მომავალში დაზარალებულზე შურისძიების საფრთხე.

#EU4Georgia European Union in Georgia