მშრომელთა სიკვდილიანობის და დაშავების მაღალი სტატისტიკის ფონზე, საქართველოში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტზე მუშაობის პროცესში, საზოგადოების მობილიზება გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. სასულიერო პირები სოციალური სამართლიანობის მნიშვნელობას გვახსენებენ.