სახლი სჭირდება ყველას

სახელმწიფოს არ აქვს უსახლკარობასთან ბრძოლის ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფდა უკანასკნელი საცხოვრისიდან გამოსახლების პრევენციას, გამოსახლების ეტაპზე ადამიანის უფლებების დაცვასა თუ გამოსახლების შემდეგ უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების გაძლიერებასა და მათთვის სათანადო საცხოვრისის შეთავაზებას.

მოცემული ვიდეო აჯამებს საცხოვრისიდან გამოსახლებასთან დაკავშირებით საქართველოში არსებულ გამოწვევებს და სახელმწიფოს მოუწოდებს, შექმნას ეფექტიანი პოლიტიკა გამოსახლებისა და უსახლკარობის სფეროში.

ვიდეო მომზადებულია პროექტის - "კვლევისა და მონაწილეობითი ადვოკატირების გზით საქართველოში სოციალური უფლებების მხარდაჭერა" - ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება "ღია საზოგადოების ფონდის" (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით. მასში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.