იმ ადამიანების 25%, რომელთაც შეხება ჰქონიათ სასამართლოსთან, ენდობა მოსამართლეებს.

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, სრულად: https://bit.ly/2UvQ6rt