2014 წელთან შედარებით მოსამართლეების მიმართ ნდობამ იკლო.

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, სრულად: https://bit.ly/2GenyQ6