მოსახლეობის 29% ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემა ცუდად მუშაობს.

ვრცლად, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები: https://bit.ly/2UvQ6rt