ვიდეო მომზადებულია ქვიარ ფორუმის ფარგლებში.
⚫პირო რექსეპი მაკედონიელი ავტორია. ამჟამად, ასწავლის ნიუ–იორკის უნივერსიტეტში. მისი კვლევების ფოკუსია: რელიგიის პოლიტიკა; პან–ისლამიზმი; ჰომონაციონალიზმი და პოსტკოლონიალიზმი; სექსუალობა და კოლონიალიზმი საერთაშორისო ურთიერთობებში (ბალკანეთისა და შუა აღმოსავლეთის ფოკუსით).