ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ ორგანიზებული დისკუსია "სეკულარიზმის გამოწვევები - სოციალური და ლიბერალური დისკურსების ურთიერთმიმართება"