პოსტკოლონიური კრიტიკა არ არის გაერთიანებული თეორიული სფერო, რომლის პარამეტრები შეიძლება იოლად შემოიფარგლოს. და მაინც, დღეს, პოსტკოლონიურ პერსპექტივას დიდი გავლენა აქვს ყველგან, სადაც ‘განსხვავება’ და ‘განსხვავების’ პროცესი და მისი ეფექტები და რეპრეზენტაცია აინტრესებთ.

EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში, ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სლავისტი, შოთა პაპავა კითხულობს ლექციას პოსტკოლონიალური თეორიის სამი განსაკუთრებით გავლენიანი მოაზროვნის ედვარდ საიდის, გაიატრი სპივაკის, და ჰომი ბაბას იდეების მოკლე მიმოხილვას.

მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.