საქართველოში უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს 49 800 ბავშვი;

  • 14 000 ბავშვი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ვერ დადის;
  • 83 065 მოზარდი სარგებლობს “ბავშვის კვების ბარათით”, რომელზეც თვეში 30 ლარი ირიცხება.
  • 15-დან 18 წლამდე ყოველი მეხუთე ღარიბი ბავშვი აღარ იღებს განათლებას;

ვიდეოში გამოყენებულია ერეკლე ურუშაძის, ანკა გუჯაბიძის, ვახო ხეთაგურის ფოტოები - ლიბერალის ფოტოპროექტებიდან/www.liberali.ge ლაშა ცერცვაძე - ინდიგო (უსახლკარო); ხეთაგური - UNICEF.