ავტორი: სლავოი ჟიჟეკი რედაქტორი: მაია ბარქაია

თარგმანი ქვეყნდება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.

ნახვა

გადმოწერა

ძალადობის_შესახებ.pdf