სოფელ კიკიბოსა და დერცელში 8 ჰექტარამდე მიწა, რომლითაც ადგილბრივი მუსლიმი მოსახლეობა სარგებლობდა, საპატრიარქოს ისე გადაეცა, რომ მუსლიმ მოსახლეობას არც კი შეატყობინეს.

ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ მიწა მოსახლეობას არ დაუბრუნდა, სოფელი დაიცლება, რადგან აქ თავის რჩენის ერთადერთი საშუალება სწორედ ამ მიწების დამუშავებაა.

ვრცლად, ამ თემაზე სტატია: https://bit.ly/2MwtN1J

EMC-ს განცხადება: https://bit.ly/2MwtN1J