სოციალურად დაუცველი პირები ათონელზე.დოკუმენტური მასალა ათონელის ქუჩაზე მდებარე #68 სკოლაში იძულებით შესახლებული სოციალურად დაუცველი პირების მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახავს.