ნოემბრის შემდეგ, სოციალურად დაუცველი უსახლკარო პირები თიბისი ბანკის საკუთრებაში არსებულ ,,ზაკვო''-ს შენობას აფარებენ თავს. 2013 წლის 9 მარტს მესაკუთრემ დაცვა დაუყენა შენობას, რომელიც შესახლებული პირების ნაწილს შენობაში არ უშვებს. ამ პირობებში სახელმწიფოს ქმედებები მოუქნელია, რაც კონკრეტული ადამიანების უფლებების დარღვევას იწვევს. EMC გთავაზობთ დოკუმენტურ მასალას, სადაც საინიციატივო ჯგუფის წევრი ყვება იმ გულგრილობის შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო იჩენს მათ მიმართ.