ვიდეო მასალა, საჯარო სკოლებიდან გამოსახლების შემდეგ, თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების ბედს ასახავს.