“სოციალური მოძრაობები, იდეოლოგიური დისკურსები და პოლიტიკა ევროპულ საზოგადოებებში: შედარებითი მიდგომა”

მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.