ყდა

თარგმანების კრებული მომზადებულია "ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)" პროექტ "ახალგაზრდულ ჯგუფებში აქტივიზმის ხელშეწყობის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსახრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს EMC-ისა და NED-ის პოზიციას.

ნახვა

გადმოწერა

თარგმანების_კრებული.pdf