თარგმანების კრებული მომზადებულია სქესობრივი განათლების შვედური ორგანიზაციის (RFSU) სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის პროგრამის (2018-2020) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.

ნახვა

გადმოწერა

თარგმანების_კრებული_2019_1562662605.pdf