თარგმანების კრებული მომზადებულია "ღია საზოგადოების ფონდების" (OSF) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში "აქტივისტური რეზიდენცია ქვიარ ინტერვენციისთვის".

თარგმანების კრებულში გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს ავტორთა პოზიციას და არ შეიძლება განიხილებოდეს, "ღია საზოგადოების ფონდების" (OSF) და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) შეხედულებების ამსახველად.

ნახვა

გადმოწერა

თარგმანების_კრებული_1567687407.pdf