თორნიკე ჩივაძის მოხსენება - „ვისთვის იზრდება ეკონომიკა: უთანასწორობის პირობები საქართველოში“, რომელიც მან წაიკითხა ფორუმზე "სოციალური სამართლიანობა კრიზისის დროს".