რა ხედვები აქვთ პარტიებს უსახლკარობასთან ბრძოლის მიმართულებით. სამწუხაროდ, პოლიტიკური პარტიების მნიშვნელოვანი ნაწილი, დევნილების გარდა, არ საუბრობს სხვა უსახლკარო ჯგუფებსა და მათი გაძლიერების კონკრეტულ ხერხებზე.

  • ამ თემაზე ჩვენ მიერ მომზადებულ შეფასებას გაეცანით ბმულზე: https://bit.ly/2TA7FHK