გთავაზობთ ცნობილი არგენტინელი დეკოლონიალისტი თეორეტიკოსის ვალტერ მინიოლოს საჯარო ლექციის ვიდეოჩანაწერს. მინიოლო საუბრობს მოდერნულ/კოლონიურ წესრიგზე და ამჟამინდელი უწესრიგობის საფუძვლებზე, გლობალურ პროექტზე და ერთგვაროვანი მსოფლიო წესრიგის დამყარებაზე, რომლის კულმინაციასაც წარმოადგენს ნეოლიბერალიზმი.