როგორ მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს საქართველოში სეკულარიზაციის პროცესი?

რამდენად არის ქვეყანაში საერო და სასულიერო ძალაუფლებები გამიჯნული და როდის სჭირდებათ მათ ერთმანეთის დახმარება?

რა ფაქტორები უწყობს ხელს სეკულარიზაციის საპირისპირო პროცესებს და რა როლს ასრულებს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით?

ამ თემებზე, EMC-ის ვიდეოში, ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე, პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორანტი ლელა რეხვიაშვილი და ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგა ზედანია საუბრობენ.