რა უშლის ხელს პოლიტიკურად ნეიტრალური პოლიციის შექმნას?!ვიდეო ეფუძვნება EMC-ის მიერ ჩატარებული კვლევის - "პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში" დასკვნებს და მიგნებებს.

►ვიდეო მომზადებულია პროექტის ფარგლებში „პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის საქმიანობაში“. პროექტი განხორციელდა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პროგრამა „მატრას“ მხარდაჭერით.