წარმოგიდგენთ ზურა ჯაშის ლექციას: "პიროვნების თავისუფლების გაგება ადრექრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში"

ზურა ჯაში არის მიუნსტერის მართლმადიდებლური თეოლოგიური ფაკულტეტის დოქტორანტი. ლექცია წაკითხულია 19 ნოემბერს, EMC-ს მიერ ორგანიზებული დისკუსიის ფარგლებში: „რელიგია და მისი სოციალური განზომილებები - ხელახალი წაკითხვის მცდელობა“.