რატომ არ შეიძლება რომ „მხოლოდ“ გადაწყვეტილება გახდეს მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის საფუძველი ?

გიორგი დავითური თითქმის ერთი წელია გასული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნიდან.

დაუსრულებელი რეფორმა და მაუწყებლის დამოუკიდებლობის გარანტიები

2013 წლის ივლისსა და ნოემბერში, პარლამენტმა დაიწყო საზოგადეოებრივი მაუწყებლის დაუსრულებელი რეფორმის ახალი ეტაპი. კანონში შეტანილი ცვლილებით, განსხვავებულად ჩამოყალიბდა სამეურვეო საბჭოს წევრების შერჩევის წესი, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და რაოდენობა.

დონორობა და ჰომოსექსუალობა: საკონსტიტუციო სასამართლო ლგბტ პირთა უფლებებს განმარტავს

2014 წლის 4 თებერვალს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება ორგანიზაცია “იდენტობას“ წევრების მიერ, 2012 წლის ივლისში შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით.

ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება – გიორგი დავითური

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშვნისა და კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესის დაწყების შემდგომ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ (ცესკო) საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის 11 პუნქტზე მითითებით რამდენიმე კანდიდატს უარი უთხრა რეგისტრაციაში გატარებაზე.