მოდერნულობა ისლამური სახელმწიფოს, ბოკო ჰარამის, თალიბანის და სხვათა მიხედვით

რა საერთო აქვს ისლამურ სახელმწიფოს, ბოკო ჰარამს და თალიბანს? ექსტრემიზმი? ხალიფატიზმი? ძალადობა? ეს ყველაფერი საერთოა ამ ჯგუფებისთვის. არსებითად, მათთვის საერთო არის ის, რომ ყოველი მათგანი არის მოდერნული წარმონაქმნი.

ავღანური დემოკრატია: მითები და დაპირებები

დავუდ მორადიანი წყარო: aljazeera.com (დათო ლაღიძის თარგმანი) მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ავღანელი ქალების და კაცების გრძელმა, დამღლელმა რიგმა 5 აპრილის არჩევნებზე, უმეტესობის შეხედულება დემოკრატიზაციის იდეის კრახზე, მულტიეთნიკურ, კონფლიქტურ და ისლამურ საზოგადოებაზე, შეიცვალა.

ეს პუტინის ჯოჯოხეთია

ალბათ რამდენიმე დღის შემდეგ პუტინი მარტო დარჩება, კრემლში გაემგზავრება და თავისი ჯოჯოხეთის შიდა ამბებში ჩაერთვება. ერთი სიტყვით, ბოროტებას არ აცადეს ტრიუმფით ტკბობა.

სიყალბით მოქცეული მოქალაქე

“საზოგადოება, რომლისთვისაც სტილი სრულიად უმნიშვნელოა, სწორედ მისი საშუალებით შეუძლია ჭვრეტა” როლან ბარტი “წერის ნულოვანი დონე”

ორგანიზებული დანაშაული და უნივერსალური პასუხისმგებლობა – ჰანა არენდტი I

ვერმახტის უდიდესმა სამხედრო დამარცხებამ გახადა შესაძლებელი ნაცისტური პოლიტიკური გეგმის გამარჯვება, რომელიც ხშირად არასწორად აიხსნება არსებული პროპაგანდის მიერ. ნაცისტური პოლიტიკური სტრატეგიის ცენტრალური თეზისი იყო განსხვავების მოშლა ნაცისტსა და გერმანელს შორის. ხალხი უმაგრებდა ზურგს სახელმწიფოს და ამდენად ის უნდა წარმოჩენილიყო, როგორც ნაცისტური რეჟიმის მხარდამჭერი(ნაცისტის და გერმანელის გაიგივება).