დამფუძნებელი მამების დილემა

კონსტიტუციის შექმნა ექსპერიმენტია – ამას აღმოსავლეთ ევროპის კონსტიტუციური სისტემების მკვლევარი ჰერმან შვარცი წერს, სტატიას კი ,,კონსტიტუციის მშენებლობის საფეხურები’’ ჰქვია.

წინააღმდეგობა და პასუხისმგებლობა

მე მახსოვს 8 ნოემბერი. უნივერსიტეტთან რამდენიმე სტუდენტი ვიდექით და ვამბობდით, რომ ჩვენი აქ დგომა უკანონოა. მე საგანგებო მდგომარეობა მახსოვს. ეს სიმულაცია იყო.

რელიგიურ საქმეთა სამინისტროს პერსპექტივები საქართველოში

წყარო: liberali.ge საქართველოს მთავრობამ დღეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – რელიგიის  საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო – შექმნა. მისი დებულება ჯერ ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა. თუმცა არსებობს მთავრობის ზოგადი კომენტარი, სადაც განმარტებულია სააგენტოს შექმნის მოტივები, მიზნები და მიზეზები.

პოლიტიკური თამაში მაუწყებლის ყანაში

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს (იგივე GPB-ს ბორდის) კანდიდატების წარდგენამ დიდი საქმის გარჩევა გამოიწვია ეროვნულ პირწიგნაკში (საავტორო უფლებები ბლეფია).

‘სიკეთის’ მონოპოლიზაცია?

დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ყოველგვარი ინდივიდუალური ქველმოქმედების მიმართ. მგონია, თუ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრება გვინდა, მაშინ ,,ქველმოქმედების’’ (უფრო მართებული სიტყვა იქნებოდა – სოლიდარობის) ინსტიტუციონალიზაცია უნდა მოვახდინოთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ვინმეს ამის კეთება უნდა, უფლება არ აქვს, პირიქით, ეს კარგიც იქნებოდა, რადგან სოლიდარობის დისკურსს აძლიერებს და სასარგებლოა.…