ლეგალური შრომითი ექსპლუატაცია

ავტორი: ლელა გვიშიანი თავდაპირველად გამოქვეყნდა “ლიბერალზე” შრომა ადამიანის თავისუფლებისა და ღირსების განუყოფელი ნაწილია. სამართლებრივი წესრიგი აღიარებს ყველას უფლებას,

ქორწინებისა და მშობლის უფლების შეზღუდვა შშმ პირებისათვის

დაბრკოლებები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან, თითოეული ჩვენგანისათვის მეტ-ნაკლებად ხილულია.

შრომის უფლების დაცვა, როგორც შესაძლებლობა განვითარებასა და თვითრეალიზაციაზე

შრომის უფლების რეალიზება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, დღემდე რჩება სახელმწიფოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა იძულებითი მკურნალობა, როგორც დაშვებული უფლებაშემლახავი პრაქტიკა

  ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად და დაუცველ ჯგუფს წარმოადგენენ, რამდენადაც ექვემდებარებიან უფლებების სისტემურ და არაპროპორციულ შეზღუდვას.

სოციალური დაცვა და შეზღუდული შესაძლებლობა

სოციალური უფლებების სათანადო რეალიზება სახელმწიფოს მიერ წინასწარ დაგეგმილი, თანმიმდევრული ღონისძიებების განხორციელებასთანაა დაკავშირებული, რაც, მათ შორის, გულისხმობს სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლასაც

აქცია კაზრეთში – მუშათა მასობრივი გაფიცვა გრძელდება

„საწარმოში არ არსებობს უსაფრთხოების დამცავი სათანადო და  ჰიგიენური პირობები, მუშებს არ გვაქვს სპეციალური ტანსაცმელი, საწარმოში რომ ახვიდეთ, ნახავთ, რომ სამუშაო ადგილას სულ ყინულია. მუშებს ამ ყინულზე 12 საათის განმავლობაში უწევთ  დგომა.