სანქციები საცხოვრებლის სანაცვლოდ

პოსტი თავდაპირველად გამოქვეყნდა “ნეტგაზეთზე” უსახლკარობის ფორმების მრავალფეროვნების მიუხედავად, სახელმწიფოსთვის არსებობენ ჯგუფები, რომელთა სტატუსსა და უფლებებს ის არა თუ არ აღიარებს, არამედ მათ მიმართ რეპრესიულ მექანიზმებსაც კი იყენებს. ამ კატეგორიას, თბილისში მდებარე რამდენიმე ობიექტში შესახლებული, სოციალურად დაუცველი, უსახლკარო ოჯახები წარმოადგენენ, რომლებიც უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ და ყოველდღიურად განიცდიან ეკონომიკურ ჩაგვრას.

უსახლკარობის სტიგმა

უსახლკაროთა სტიგმატიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მათი პრობლემების ინდივიდუალიზაციაა. ამ ადამიანების მდგომარეობა აღქმულია ინდივიდუალურ შეცდომად და არა არსებული სოციალური და ეკონომიკური სისტემის ხარვეზების პროდუქტად,

სამართლიანობის დუალისტური თეორია ნენსი ფრაიზერის მიხედვით

არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობას“ ინიციატივაზე, გახსნილიყო თავშესაფარი უსახლკარო ადამიანებისათვის, საპატრიარქოს აქტიურმა წინააღმდეგობამ დაგვანახა სოციალური უსამართლობის ორი სხვადასხვა განზომილება.

საპარლამენტო მანდატების პროპორციული განაწილების ფორმულა – კოკა კიღურაძე, ნინო სუხიშვილი

 პროპორციული სისტემის შექმნა განაპირობა მაჟორიტარული სისტემის ნაკლოვანებებმა ასევე უფრო სამართლიანი და დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის გამონახვის მცდელობებმა.

ერთი ამომრჩეველი ერთი ხმა – ნინო სუხიშვილი, კოკა კიღურაძე

თანასწორობის პრინციპი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის არსებობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია და გულისხმობს თანასწორობას ხმების შეჯამების დროს ანუ მიდგომას რომლის თანახმადაც, ყოველი ხმა თანაბარია; შესაბამისად, ამ პრინციპის მიხედვით, ყოველ ხმას არჩევნების სამართლებრივ შედეგზე თანაბარი ზეგავლენის მოხდენის შანსი უნდა ჰქონდეს.